Lorem Ipsum

Dolor sit amet...

Pracovná
skupina

Za účelom prípravy štúdie uskutočniteľnosti a identifikácie projektu s najvyššou pridanou hodnotou bola zriadená pracovná skupina zložená z nezávislých expertov z oblasti kongresov, kultúry, architektúry, ekonómie, práva či realít.

Róbert Vass
Róbert Vass

Zakladateľ a prezident GLOBSEC-u

Martin Valihora
Martin Valihora

Hudobník a organizátor kultúrnych podujatí

Peter Beňuška
Peter Beňuška

Bývalý hlavný architekt EÚ

Martin Javorček
Martin Javorček

Právny expert na štátnu pomoc

Jones Lang Laselle
Jones Lang Laselle
Medzinárodná realitná spoločnosť

Peter Nitschneider + tím

Ernst & Young
Medzinárodná poradenská spoločnosť

Marek Vanko + tím

Spolupracujú s nami